szukaj

Zastosowanie

 

Kolce lub inne zabezpieczenia serii STOP-PTAK są przeznaczone do montażu na gzymsach, parapetach, pasach podrynnowych, rzeźbach, tablicach i reklamowych. alarmach, klimatyzatorach, osłonach kabli i innych wystających elementach architektonicznych. W miejscach szerszych zalecane są moduły przyklejane podwójnie lub w większej ilości równoległych rzędów. Jednak proszę pamiętać, że robimy tak tylko wtedy, kiedy zależy nam nie tylko na ochronie elewacji (do tego wystarczy jeden rząd modułów), ale także na uniemożliwienia ptakom dostępu do całego zabezpieczanego miejsca. W razie potrzeby można je łatwo dzielić na krótsze odcinki i montować na łukach - po przyklejeniu do podłoża moduł złożony z kilku mniejszych odcinków ma takie same parametry i właściwości jak ten w jednym kawałku. W miejscach tego wymagających elementy metalowe w pewnym zakresie mogą być także doginane, choć pogarsza to znacznie ich estetykę.

 

 

 


 

 

webmaster - ITB Vega